Công nghệ, máy móc thiết bị của chúng tôi

MÁY IN KỸ THUẬT SỐ TỐC ĐỘ CAO

MAY FLEXO - 4 MÀU

MÁY CHIA CUỘN

MÁY CẮT LẬP TRÌNH ROBOCUT

MÁY CÁN MÀNG BẾ CUỘN

LETTERPRESS LINTEC 6 MÀU

HỆ THỐNG MÁY TRẠM LETTERPRESS

HỆ THỐNG MÁY FLEXO

Gọi Ngay